Venujte 2% z daní z príjmov občianskemu združeniu eSlovensko

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vašich zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie eSlovensko a touto formou podporíte rozvoj bežiacich a nových projektov, ktoré sa sústreďujú na ochranu a bezpečnosť detí na internete a Vaše 2% tak budú použité na užitočnú vec v prospech všetkých detí a stačí ak vyplníte jeden formulár bez žiadnych výdavkov navyše..

Obchodné meno:Občianske združenie eSlovensko
Sídlo:M.R.Štefánika 13, 984 01 Lučenec, Slovensko
IČO:37832069
DIČ:2021681530

Kontaktná osoba:Ing. Miroslav Drobný
Mobil:+421 948 201 015
Telefón: +421 2 6542 3739
Fax:+421 2 6542 3738
E-mail:eslovenskoeslovensko.sk

Radi vám zodpovieme na akúkoľvek otázku.

Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, v oboch prípadoch však stačí spraviť len niekoľko jednoduchých krokov.

ZAMESTNANEC
(Ak ste riadne zamestnaní)

Hlavným krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. (termín je do 15. 2. 2021).
Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len jednej organizácii, pričom táto suma musí byť minimálne 3,00 €).
Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a údaje o organizácií eSlovensko sú už vyplnené v našom formulári.
Obe tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30.04.2021 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.
Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ
(Ak si daňové priznanie podávate sami)

Naberte odvahu a vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,00 €. Túto sumu môžete venovať len jednej organizácii.
Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o združení.eSlovensko.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov.
Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Doplňujúce informácie:
2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,00 € a nemáte nedoplatok na dani.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnické osoby môžu poukázať 2 % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2 %, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 2 % na daný rok.
Vypočítajte 2 % z dane z príjmov právnickej osoby pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,00 €.
Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 2 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o združení eSlovensko.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2021 na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

Ďakujeme Vám.