eBezpečnosť

V roku 2007 eSlovensko získalo dvojročnú podporu komunitárneho programu EÚ Safer Internet Plus a spustilo spoločne s partnermi Ministerstvom vnútra SR a Unicef niekoľko projektov v tejto oblasti. Druhú etapu podpory eSlovensko získalo na roky 2009 a 2010. V súčasnosti sa uchúdzame o podporu na ďalšie dvojročné obdobie 2011-2012.

Od roku 2009 sa realizuje aj projekt z komunitárneho programu EÚ Fundamental Rights and Citizenship spolu s rakúskymi a slovinskými partnermi. Ďalší projekt s 10 európskymi partnermi je v štádiu schvaľovania na roky 2011-2012.

Hlavnou aktivitou je projekt Zodpovedne.sk, ktorý má cieľ zriadiť a prevádzkovať národné osvetové centrum. Zvyšovať povedomie, šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií, vykonávať prevenciu pred trestnými činmi. Projekt Zodpovedne.sk národný víťaz súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2009 a postup do európskeho kola, ktorú organizuje Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN). Súčasťou projektu je aj zabezpečenie prevádzky linky Pomoc.sk (bezplatná linka pomoci 116 111, potrebujem@pomoc.sk, www.pomoc.sk) a zapojiť sa do medzinárodných sietí, zdieľať skúsenosti iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií. Tretím dôležitým projektom je Stopline.sk - národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu, činností Stopline.sk. Projekt bojuje proti zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming...), rasizmu a xenofóbii a inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu.

Súčasťou aktivít v oblasti ochrany detí je projekt OVCE.sk. Animovaný seriál a internetový portál vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektu Zodpovedne.sk. Cieľom rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú rozprávky poučiť a pobaviť. OVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Prvé 4 pilotné časti mali premiéru 8. októbra 2009. Spolu s rozprávkami vznikol aj rovnomenný internetový portál s množstvom poučného a zábavného obsahu pre najmenších OVCE.sk. V roku 2010 sa plánuje premiéra ďalších 6 pokračovaní seriálu a v januári 2011 6 nových častí. Animovaný seriál finančne podporil aj Audiovizuálny fond SR. Seriál získal Cenu medzinárodnej poroty XXXVI. ročníka filmového festivalu EKOTOPFILM a pripravuje sa jeho šírenie do 10 krajín EÚ.

V roku 2010 v spolupráci s Austrian Institute for Applied Telecommunications a University of Lublana získalo eSlovensko ako hlavný koordinátor podporu pre 1,5ročný projekt "Children Protecting Personal Data and Privacy" z komunitárneho programu EÚ Fundamental Rights and Citizenship.

Nový projekt na ochranu detí je Bezpečná škola, ktorý je v skúšobnej prevádzke. Tento projekt podporila Rada vlády pre prevenciu kriminality SR.


Ďalšie projekty: