O NÁS

Myšlienka venovať sa rozvoju inovácií a nových technológií prišla s nástupom počítačov v roku 1984. Prvé projekty sa venovali oblasti robototechnológií a softvérových produktov. Inovačné centrum s pevnou základňou bolo založené v Mlynskej doline v roku 1991 a jeho hlavnou oblasťou sa stali informačné technológie. V roku 2002 po niekoľkých úspešných projektoch sa združenie inštituciovalo a vznikla nezisková, mimovládna organizácia eSlovensko. Občianske združenie sa v súčasnosti podieľa a podielalo na príprave a realizácii niekoľkých národných projektov v oblastiach eGovernment, eInklúzia, eTurizmus, eBezpečnosť a Vzdelávanie zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska - ZISS.

Obchodná meno:eSlovensko o.z.
Sídlo:M.R.Štefánika 13, 984 01 Lučenec, Slovensko

Registrácia dňa:11.04.2002
IČO:37832069
DIČ:2021681530
Číslo spisu:VVS/1-900/90-19943
IČ DPH:Nie sme platcom DPH
OKEČ:91332, Činnosť záujmových zväzov, spolkov, klubov

Kontaktná osoba:Ing. Miroslav Drobný
E-mail:eslovenskoeslovensko.sk